Karpal Tünel Sendromu; El bileğindeki sinirler ve tendonlar karpal tünel olarak adlandırılan bir boşluktan geçer. Karpal tünel bir şekilde dar olduğundan, bu dar alandan geçen median sinir denilen büyük bir sinir, tahriş olabilir veya sıkışabilir. Karpal tünel sendromu, karpal tünelde median sinirin sıkışmasının neden olduğu eldeki uyuşukluk, karıncalanma, ağrı ve halsizlik kombinasyonudur. Sinir sıkışmaları içinde en sık görülen rahatsızlıktır.

Belirtiler başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında görünür çünkü median sinir bu bölgelere duyum sağlar.

karpal tünel sendromu median sinir
karpal tünel sendromu median sinir

Median sinir el bileğinin iç kımında parmakları hareket ettiren 9 adet tendon ile beraber karpal tünel denen dar bir boşluk içinden geçer. Görevi başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın iç yüzünün tamamı ile yüzük parmağının iç yüzünün dış yarısının hissetmesini sağlamaktır. Ayrıca parmak-ların ince bir takım hareketleri yapmasını sağlayan kasların çalışmasında da rol alır. Sinirin karpal tünel içinde bir şekilde uzun süreli basınca maruz kalması karpal tünel sendromuna neden olur.

Karpal tünel zaten dar olduğundan, sinir biraz daha daraldığında sinir tahriş olabilir. Sinirin yaralanması da karpal tünel sendromuna neden olabilir. En çok aşağıdaki kişilerde ve durumlarda görünür;

  • Bileğin yakınında romatoit artrit veya kırılma
  • Gebelik döneminde vücud sıvılarının artması karpal tünel içinde basınç artışına bu da geçici olarak karpal tünel sendromu belirtilerinin oluşmasına yol açabilir
  • Diyabet, şeker hastalığı
  • Aşırı kullanım, özellikle el bileğinin sürekli bükülü pozisyonda kaldığı durumlarda (daktilo ve bilgisayar klavyesi kullananlarda, kasiyerlerde, belirli sporcularda, el ve el bileğine sürekli yük binen işlerde çalışanlarda)
  • Tiroid hastalığı, özellikle de hipotiroid
  • Daha çok kadınlarda ve 40-60 yaş arasında daha sık
  • Aşırı şişmanlık
  • Gut gibi diğer başka problemlerin etkisiyle

Sıklıkla, karpal tünel sendromu açık bir neden olmadan ortaya çıkar. Bu durum, kadınları erkeklerden daha sık etkiler. Belki de kadınlar normalde daha küçük karpal tünellere sahipler. ve 2 elde de oluşabilir.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri Nedir ?

Başlangıç döneminde ilk bulgular genellikle elde güçsüzlük, çabuk yorulma ve özellikle ilk üç parmakta karıncalanma hissidir. İlerleyen dönemlerde ağrı şiddetlenirken parmaklarda uyuşmaların başladığı görülür. Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri hastayı uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir ve belirtiler hasta ellini salladığında ve bileğini hareket ettirdiğinde azalır.

Çok ilerlemiş vakalarda baş parmak tabanı etrafındaki kaslarda erime ve buna bağlı başparmakta güçsüzlük ortaya çıkar. Parmaklardaki his kaybı nedeni ile ağrı ve acı hissi de olmadığından hasta fark etmeden parmaklarını yakabilir veya kesebilir.

Karpal Tünel Sendromunda Teşhis Nasıl Konulur ?

Klinik bulgular ve hastanın şikayetleri genellikle teşhis için yeterlidir. Ancak kesin teşhis için sinir içindeki elektrik sinyallerinin taşınıp taşınmadığını gösteren EMG (elektromyografi) tetkiki de mutlaka yapılmalıdr.

Karpal Tünel Sendromunun Tedavisi Nedir ?

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

Karpal Tünel Sendromu başlangıç döneminde el bileği hareketlerinin kısıtlanması ve alınacak antiinflamatuar ilaçlar semptomları hafifletebilir. Steroid enjeksiyonları da sinir etrafındaki şişlikleri azaltarak semptomların gerilemesine yardımcı olabilir. Birkaç ay süresince geçmeyen ve konservatif önlemlere rağmen devam eden karpal tünel sendromlarında ameliyat gerekir. Avuç içi – elbileği arasında yapılan bir kesi ile karpal tünele ulaşılır ve tünelin çatısını oluşturan transvers karpal ligament tamamen kesilerek karpal tünel açılır.

İlerlemiş olgularda median sinirin kalınlaşmış sinir kılıfına mikroskop altında nöroliz (sinir serbestleştirilmesi) yapmak gerekir. Böylelikle sinir etrafındaki basınç ortadan kaldırılmış olur. Ameliyat sonrası şikayetlerin geçmesi hemen olmaz. Hatta ameliyat sonrası ilk ay içinde ameliyata bağlı şişlikler nedeni ile sinirdeki sıkışma devam edeceğinden şikayetlerde artma bile olabilir. Ancak ilk aydan sonra şikayetlerde belirgin bir azalma hissedilir. İyilşme dönemi sinirdeki hasara bağlı olarak 3-6 ay arasında değişebilir. Bazı çok ağır ve geç kalınmış olgularda ameliyattan sonra şikayetler azalmakla beraber tam olarak ortadan kalkmayabilir. Hastanın sigara içmesi, yeterince beslenmemesi, ileri yaşta olması gibi faktörler cerrahi tedaviden alınacak sonucu olumsuz olarak etkiler.

Karpal tünel sendromu tedavisinde kullanılan B vitamini ve germe egzersizlerinin etkinliği değerlendirildiğinde olguların şikayetlerinde azalma ve klinik değerlendirmelerinde bunun göstergesi olan VAS, FDS ve SŞS’ da anlamlıyken, EMG’de düzelme görülmekle birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Uygulanan bu tedavi yöntemleri özellikle duysal semptomların ön planda olduğu KTS tedavisinde kullanılabilir. Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde B Vitamini – İstanbul Tıp Dergisi (http://www.istanbulmedicaljournal.org/sayilar/60/buyuk/16-202.pdf )

Karpal Tünel Sendromu’nun belirtileri genellikle yavaş yavaş başlıyor, özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve avuçta yanma, karıncalanma, uyuşma, kaşıntı ya da his kaybı ile kendini gösteriyor. Hastalık en çok başparmağı etkiliyor ki, başparmağımız sadece elimizi değil, hayatımızın yüzde 50’sini yönetiyor.

Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, Karpal Tünel Sendromu’nda medikal tedaviden sonuç alınamazsa cerrahi yönteme başvurulduğunu belirtirken “Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar başarılı sonuçlar alınıyor. Cerrahi tedaviye gerek kalmayabildiği gibi, cerrahi tedavide de tam iyileşme sağlanabiliyor” diyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu “Irksal ve genetik faktörlerle de bu hastalık kapınızı çalabilir ama bunlar engelleyemeyeceğiniz nedenlerdir. Oysa günlük yaşantınızda alacağınız bazı tedbirlerle hastalığı önlemeniz veya bir sorun başlamışsa tedavi sürecini hızlandırmanız mümkün. O tedbirlerden biri de aşırı diyetlerden kaçınmak! Özellikle B vitamini sinirin metabolizmasını hızlandırdığı ve sağlıklı olmasını sağladığı için bu konuda çok önemli.

Vitamin takviyesinde Omega 3, Glucosamine ve Multivitamin ile desteklemelisiniz tedavi sürecini. Doktorunuza danışm!

DİP NOT: Yukarıda ele alınan vitaminler ve minerallerin her biri için faydalar çok fazladır. Yararlarından bir kısmına değinebildik. Bu nedenle her bir vitamini ayrı ayrı ilerideki makalelerimizde ele alacağız!

Yukarıda yeralan metin, haber bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

 

Kaynaklar / Referanslar;

  1. Harvard Health Publishing – Harvard Medical School / https://www.health.harvard.edu/pain/carpal-tunnel-syndrome-
  2. Acıbadem Hayat / http://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/karpal-tunel-sendromundan-korunmak-icin-6-oneri