istihdam ve Organik Tarım; İngiltere Toprak Derneği Mayıs ayında yapılan bir araştırmada, organik çiftçiliğin çiftlik başına Birleşik Krallık’ta geleneksel tarımdan % 32 daha fazla iş sağladığı sonucuna varıyor. Çalışmaya göre İngiltere’nin tüm çiftlikleri organik uygulamalara geçecek olsaydı, toksik kimyasal girdileri ve genetik olarak değiştirilmiş tohumları kullanmaktan kaçınarak 93.000 yeni iş yaratılabilirdi. Raporda, organik tarımın kendisinden daha fazla emek isteyen ve daha fazla iş yaratan sistem olduğu için, bu tür bir iş yaratımı organik olmayan tarımda da çoğaltılamaz.

İstihdam ve Tarımda Emek Yoğunluğu İlişkisi

istihdam: Maliyet uğruna Organik Üretim Azaldı
istihdam: Maliyet uğruna Organik Üretim Azaldı

Ancak eleştirmenler, organik tarımın emek yoğunluğunun daha yüksek gıda maliyetlerine yol açtığını ve İngiltere’de organik olarak büyük ölçekli bir değişimi mümkün kılmayacağını savunuyorlar (halihazırda sadece İngiliz çiftliklerinin yaklaşık yüzde 4’ü organiktir). Cranfield Yönetim Okulu’ndan ekonomist Sean Rickard, “Çiftçiler için en pahalı maliyet emektir ve bu nedenle organik yiyeceklerin bir kural olarak yarısı kadar (yüzde 50 daha fazla) maliyeti konvansiyonel gıdaya mal oluyor” diye belirtiyor.

worldwatch institute
worldwatch institute

Worldwatch Kıdemli Araştırmacı Brian Halweil, bunun birçok sanayileşmiş ülke için geçerli olabileceğini ancak çoğu gelişmekte olan ülkede emeğin gübre ve böcek ilacı gibi kimyasal girdilere kıyasla daha ucuz olma eğiliminde olduğunu söylüyor. Halweil’e göre, gelişmekte olan ülkelerde organik tarıma geçilmesinin genellikle karlı bir seçenek olması ve üretimde % 20-90 artışa neden olmasının bir nedeni var.

İstihdam ve kalori ilişkisi; Sanayileşmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda bile, organik çiftliklerin konvansiyonel çiftlikler kadar yaklaşık olarak yüksek verim (% 80-97) ürettiğini, bazı ürünlerin hiçbir verim farkı göstermediğini belirtti. Michigan Üniversitesi’nden bir araştırmacı bilim adamı olan Catherine Badgley’e göre, küresel bir organik tarım ticareti, insan nüfusunun tamamını beslemek için yeterli kaloriyi üretebilir ve şimdi üretilenlerden yüzde 75 daha fazla kaloriyi üretebilir.

İstihdam açısından Organik Tarımdaki Gelişme

Şu anda organik tarım, dünya gıda sisteminin genişleyen tek önemli bölümüdür. 2003’ten 2004’e kadar, organik yönetim altındaki tarım arazileri alanı yüzde 9 arttı. Ve organik çiftçiler sadece yiyecek yetiştirmiyorlar. 2001 ve 2005 yılları arasında organik pamukların yıllık satışları, dünya genelinde yüzde 35, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 55 oranında büyümüştür. Organik pamuktan üreticinin talebi tek başına 2005’den 2006’ya yüzde 93 arttı.

Organik üretimin azalmasındaki en büyük nedenlerden birinin iş gücü ve bu işgücünün ortaya çıkardığı maliyet. Ancak bu maliyet uğruna Tüm Dünyadaki insanların sağlıkları  ile oynandığına inanıyoruz. Küresel güçlerin ve şirketlerin daha çok sermaye elde etmeleri amacı ile genetiği ile oynanmış tohumlar ve diğer tarım ürünleri ortaya çıktı. Bu durumda araştırmacı olmamız gerekiyor! Kendimiz üretemiyorsak da organik tarım yapan çiftlik ya da şirketlerin ürünlerini kullanmalıyız. saglikliyasamtarziniz.com

Kaynaklar / Referanslar:

  1. Worldwatch Institute – Vision for a Sustainable World / http://www.worldwatch.org/node/3975